Máte dotaz?

Volejte nás: +420 721 283 788

Navštivte nás

Pondělí – Pátek : 8:00 – 17:00

ESG řešení
na míru.

Náš expertní tým je připraven vyřešit všechny problémy týkající se povinností spojených s reportováním informací o udržitelnosti – ESG reporting.

Tým auditorů

Profesionální posouzení ESG procesů týmem zkušených auditorů.

Poradenství
a rozvoj ESG

Nastavení firemních procesů naplňujících strategii ESG.

On-line řešení

Nástroje pro on-line řešení ESG reportingu a výpočtů uhlíkové stopy.

Různé přístupy – stejný cíl.

Desítky let poskytujeme poradenství našim zákazníkům, kteří se díky správně nastaveným postupům vyhnuli mnoha nepříznivým dopadům na chod své podnikatelské činnosti. V minulosti se nejednalo o nefinanční reportování, avšak cíl byl stejný. Omezit rizikové faktory působící na firmu a zajistit její dlouhodobě udržitelný chod.

Povinnost ESG reportingu?

Nefinanční reportování bychom neměli chápat jako povinnost a administrativní zátěž. Studie, zabývající se implementací ESG reportingu do rozhodovacích procesů firmy potvrzují vztah k jejich posílení a stabilizaci a chápání značky zákazníky.

Udržitelnost a efektivita

Chytré nastavení principů udržitelnosti vede v konečném důsledku k dlouhodobé efektivitě a prosperitě firmy.

Profesionální přístup k ESG reportingu postavený na akademické základně.

Profesionální přístup k ESG reportingu postavený na akademické základně.

Více než 25 let zkušeností s auditními službami
a reportingem.

Které oblasti využívají našich služeb?

Nefinanční reportování není navrženo pro vybrané obory či odvětví. Jedná se o soubor principů a pravidel, které lze s kvalitní analýzou aplikovat vždy.

Finanční instituce

Řešení pro bankovní a pojišťovací sektor má svá specifika. Vyznačuje se velkým důrazem na oblast Social a Governance.

Retail, distribuce, velkoobchod

Tato oblast se vyznačuje velmi rychlými změnami a enormními datovými toky. ESG reportování přináší hloubkovou analýzu a možnost predikce trendů.

Výroba

Specifické nároky na energetické vstupy, lidské zdroje a návaznost procesů dělá výrobní oblast jedním z hlavních segmentů pro ESG reportování.

Energetika

Páteřní oblast každého lidského konání je energetika. Proto je každé zakolísání v této oblasti vysoce citlivé pro celou společnost. ESG reportování napomáhá tolik důležité stabilitě.

Governance

Environmental

Trvale udržitelného způsobu fungování nelze dosáhnout na úkor životního prostředí.

Governance

Social

Lidské zdroje jsou důležitou částí každé společnosti, kterou je nutné analyzovat a řídit.

Governance

Governance

Udržitelný rozvoj společnosti je závislý na vedení, které vychází z pečlivých analýz vývoje.

Kontaktujte nás

Zavolejte naši linku a dohodněte si nezávaznou schůzku.

+420 721 283 788

info@co2active.com